ANBI schenking

Reanimatiegroep Drimmelen is vanaf 1 januari 2010 door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder het RSIN/fiscaalnummer 8170.97.582 en bij de K.v.K. onder nummer: 18084908.
Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht af hoeft te dragen  over ontvangen erfenissen en schenkingen.

Donateurs kunnen hun schenkingen c.q. giften aan ANBI’s bovendien als kosten verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit is voor ons een mogelijkheid om liquide middelen ter beschikking te krijgen om zodoende de stichting draaiende te houden en daardoor de mogelijkheid te behouden mensenlevens te redden.

Personen of bedrijven die onze stichting een warm hart toedragen, kunnen hun donatie overmaken op onze Rabobankrekening: 1267.66.916 t.n.v. Reanimatie Groep Drimmelen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Wilt u naar aanleiding het hierboven vermelde meer informatie neem dan contact met reanimatiedrimmelen@gmail.com.