Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de wet ” Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG) in werking.

Volgens berichtgeving van de Hartstichting is het onderstaande voor de  Stichting “Reanimatiegroep Drimmelen” het onderstaande van toepassing:

Cursisten die zich zelf bij onze stichting hebben aangemeld of alsnog aanmelden geldt:

U, als cursist bent  een bestaande relatie van onze stichting, dit blijkt doordat 
er correspondentie met u is geweest, er zijn betalingen door u gedaan, u hebt een kwitantie of nota ontvangen voor het betaalde cursusgeld e.d.
Voor het gebruik van het emailadres en uw persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de cursus en het inschrijven bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), hoeven wij u geen toestemming te vragen om uw persoonsgegevens in onze administratie te mogen bewaren en te bewerken.
Dat geldt eveneens voor uitnodigingen en een reminder voor uw nieuwe  of herhalingscursus.

Indien wij nieuwsbrieven versturen hebben wij wel uw toestemming nodig.

Made, 21 mei 2018.

Het bestuur.