Beleidsplan

Inleiding

De stichting is begin 2001 opgericht.
Er is een samenwerkingsverband met de Nederlandse Hartstichting, waardoor de stichting Reanimatiepartner van hen is.
Ook staat de Reanimatiegroep Drimmelen ingeschreven als “Erkend Opleidingsinstituut”  bij de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) voor het geven van de cursus BLS/AED en PBLS (Kinderreanimatie)
Marco Segeren, Patrick Brouwers en Lisanne van Dortmont werken als ambulance verpleegkundige bij de RAV Brabant MWN. Vivian Hoevenaar werkt als SEH Verpleegkundige in het Elizabeth Ziekenhuis

Deze instucteurs geven bij  onze  stichting  aan burgers deze officieel erkende reanimatie-trainingen. Door de cursus lokaal aan te bieden voorziet de stichting in de behoefte om dicht bij huis een cursus te kunnen volgen.

Instructeurs

Al onze instructeurs zijn NRR gecertificeerd BLS/AED  instructeur en zijn werkzaam in de medische sector zoals:

  • Ambulance verpleegkundige
  • SEH Verpleegkundige

Er worden regelmatig BLS/AED trainingen georganiseerd waarvoor iedereen zich kan inschrijven. Tevens richt de stichting zich op het geven van trainingen aan (sport) verenigingen en middelbare scholieren. Dit laatste in het kader van het project van de Hartstichting om reanimatieonderwijs op middelbare scholen in het lespakket te krijgen.

Al onze instructeurs geven op vrijwillige basis les en kunnen hiervoor alleen een vrijwilligers vergoeding krijgen. Ook stellen wij hen in staat om hun diploma geldig te houden door bijscholing te bekostigen.

Strategie:

De stichting heeft als hoofddoel het organiseren van cursussen op het gebied van reanimatie, gebruik van de automatische externe defibrillator (AED) en andere levensreddende handelingen. Daarnaast heeft de stichting zich in 2001 als doel gesteld om zoveel mogelijk burgerhulpverleners te werven voor deelname aan het burgerhulpverleningssysteem Hartveilig Wonen. Inherent hieraan spant de stichting zich in om zoveel mogelijk 24/7 beschikbare AED’s te realiseren.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleid

Financiële middelen:

De stichting verwerft inkomsten uit de gegeven trainingen. Deze inkomsten worden vooral gebruikt voor de huur van de locatie waar de training wordt geven. Ook bekostigd de stichting het onderhoud aan audiovisueel materiaal (denk aan laptop, beamer, projectiescherm) en de AED trainers en oefenpoppen. Het geld wat overblijft wordt besteedt aan werving van meer mensen om een reanimatiecursus te volgen.

In 2014 is de gemeente Drimmelen gestart met het project “Hartveilige Gemeente”.
In dit project zijn wij als stichting nauw betrokken om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk AED’s 24/7 uur bereikbaar zijn.

Professionaliteit
Alle instructeurs zijn zorgprofeesionals. Door deze functie komen zij regelmatig in aanraking met slachtoffers van een hartstilstand die door omstanders, buiten op straat, gereanimeerd zijn. Hierdoor beschikken zij over een adequate vaardigheid van het uitvoeren van reanimatie en weten zij als geen ander hoe een dergelijke ervaring is.

Beloningsbeleid

De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuurders kan geen presentiegeld worden toegekend. De door bestuurders gemaakte onkosten worden vergoed.

Instructeurs krijgen per cursus een onkostenvergoeding.

Activiteiten

De Stichting wil nu en in de toekomst  bijdragen leveren aan de verspreiding van kennis en kunde op het gebied van reanimatie en andere levensreddende handelingen. Het zo laag mogelijk houden van de cursusprijs en het aanbieden van cursussen in de directe omgeving van de cursisten helpen daarbij. De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. Door deze richtlijn aan te houden wordt de cursus volgens een logische, eenduidige methodiek gegeven waardoor een verdieping van de lesstof, didactische kennis en goede informatie over materiaal(gebruik) kan leiden tot hogere kwaliteit van de reanimatiecursus.

Een adequate instructie op het gebied van reanimatie en de AED kan volgens de stichting alleen gegeven worden door instructeurs die door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd zijn. Daarbij komt dat de stichting eigenlijk alleen werkt met gespecialiseerd verpleegkundigen die werkzaam zijn in het ziekenhuis of op een ambulance. Dit omdat zij veel in aanraking komen met reanimaties en daar ook in gespecialiseerd zijn. De kennisoverdracht is veel realistischer dan wanneer de cursus gegeven wordt door een instructeur die het zelf ook uit een boekje heeft geleerd en nog nooit een echte reanimatie heeft meegemaakt. Dit laatste is een essentieel punt waardoor de stichting zich onderscheidt van andere instituten. De stichting laat dus alleen cursussen verzorgen door NRR-gecertificeerde instructeurs die daarnaast gespecialiseerd verpleegkundige zijn.