BLS vs AED

Zoek online naar de dichtsbijzijnde en beschikbaarheid van een AED in de Gemeente Drimmelen.

Aan de AED kaart kunnen geen rechten worden ontleend

Nóg praktischer; download de “HartslagNu”-app

voor Iphone, of voor Android!

Het verschil tussen BLS en AED

BLS staat voor Basic Life Support, beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. Tijdens een training leert u hoe iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kan worden geholpen.

Met de vaardigheden die u in de cursus leert, vergroot u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u wordt geconfronteerd wordt met een slachtoffer met een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassage) te geven.

Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans om te overleven.